Μέσα σ’ ένα περιβάλλον ασφαλές και καθοδηγούμενο, οι δυο σύντροφοι διερευνούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σχέση τους και ενθαρρύνονται να τις διαχειριστούν ή να τις επιλύσουν, πάντα με σεβασμό και σωστή επικοινωνία. Στόχος η κατάργηση δυσλειτουργικών μοτίβων επικοινωνίας και η αντικατάστασή τους με υγιή μοντέλα, που εξελίσσουν το ζευγάρι, η αποκατάσταση της συναισθηματικής ισορροπίας και η ανάδειξη του θετικού δυναμικού της σχέσης. Οι ανάγκες, οι προσδοκίες και οι στόχοι επαναπροσδιορίζονται ή και τροποποιούνται. Οι πρωτογενείς αιτίες των δυσκολιών επιλύονται η τακτοποιούνται και αποκαθίσταται η ισορροπία.

Είτε πρόκειται για συγκρούσεις και εντάσεις, είτε για διαφορές σε σχέση με την ανατροφή των παιδιών, για αρνητική επιρροή οικογενειακού περιβάλλοντος, ύπαρξη τρίτων προσώπων κλπ., το ζευγάρι κατευθύνεται να βρει ισορροπίες και να επιλύσει τραύματα μέσα στη σχέση, εφόσον αυτό αποτελεί επιθυμία και ζητούμενο και από τις δυο πλευρές.

Phone: 6938 895 467
Κόδρου 2, Φάρος Νέου Ψυχικού
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451,