Η οικογένεια αποτελεί ένα σύστημα με μια δυναμική. Όταν ένα μέλος βιώνει μια πρόκληση ή μια αρνητική κατάσταση (συναισθηματικά, πρακτικά, σε επίπεδο υγείας) ή μια σημαντική αλλαγή ζωής, επηρεάζεται ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα.

Η συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία αφορά την εύρεση λειτουργικότερων τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των μελών, αλλά και την καθοδήγηση στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και την αλληλοϋποστήριξη.

Με σεβασμό και αποδοχή των σκέψεων, επιθυμιών, συναισθημάτων, αναγκών, απόψεων του κάθε μέλους η οικογένεια μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πιο υγιές, λειτουργικό και χαρούμενο σύνολο, που θα αναδεικνύει και θα ενθαρρύνει το δυναμικό του κάθε ατόμου.

Phone: 6938 895 467
Κόδρου 2, Φάρος Νέου Ψυχικού
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451,