Γιατί αν σκοπός μας δεν είναι να εξελιχθούμε, τότε γιατί είμαστε εδώ?

Είτε μέσα από τις δυσκολίες, είτε μέσα από τις εσωτερικές μας επιταγές, η αυτοεξέλιξη σήμερα είναι πιο εύκολη και πιο δυνατή από ποτέ. Και είναι αυτή που θα μας οδηγήσει στην προσωπική επιτυχία και αφθονία σε όλα τα επίπεδα (υγείας, προσωπικών σχέσεων, επαγγελματικής και οικονομικής ανέλιξης).

Ανάλογα με το προσωπικό προφίλ και τα ζητούμενα του καθενός, παρέχεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο ο καθένας θα ενδυναμώσει και θα ωριμάσει σε επίπεδο πνευματικό, νοητικό και συναισθηματικό. Αποτέλεσμα η πλήρης συναισθηματική και νοητική αυτονομία, υπευθυνότητα και διαχείριση του εαυτού και της ζωής γενικότερα, αλλά και η υλοποίηση των προσωπικών στόχων του καθενός μέσω της αυτοοργάνωσης, αυταγάπης και αυτεπίγνωσης. Η καθοδηγούμενη αυτοεξέλιξη μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με ατομικές εξειδικευμένες συνεδρίες είτε σε ομάδες.

Phone: 6938 895 467
Κόδρου 2, Φάρος Νέου Ψυχικού
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451,