Μια απώλεια, ένα διαζύγιο, ένας δύσκολος αποχωρισμός, μια ασθένεια, ή οποιαδήποτε συνθήκη εγείρει συναισθήματα πόνου, θλίψης, ανασφάλειας χρήζει διαχείρισης. Στόχος η αποδοχή της κατάστασης, η βέλτιστη πρακτική αντιμετώπισή της και η συναισθηματική ενδυνάμωση προκειμένου για το καλύτερο αποτέλεσμα ή το επόμενο βήμα.

Χρησιμοποιώντας σωστά τη σκέψη μας και ενδυναμώνοντας τον ψυχισμό μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ή τη δυσκολία πετυχαίνοντας την καλύτερη δυνατή έκβαση. Σε περιπτώσεις που πρόκειται για μια μη αναστρέψιμη κατάσταση, σκοπός είναι το άτομο να νιώσει νοητικά και συναισθηματικό δυνατό να αντέξει την πρόκληση και μέσω αυτής να εξελιχθεί και να ωριμάσει ή να πάρει τα μαθήματά του. Όλο αυτό θα είναι το όχημα που θα του επιτρέψει σε επόμενο στάδιο να προχωρήσει μπροστά με περισσότερα εφόδια.

Το στρες και η διαχείρισή του είναι ένα άλλο δύσκολο κομμάτι που αφορά πολλούς ανθρώπους. Είτε πρόκειται για μια φάση, είτε για μια χρόνια κατάσταση, βρίσκεται η πρωτογενής αιτία, επιλύεται και το άτομο ενδυναμώνει και ανακουφίζεται.

Phone: 6938 895 467
Κόδρου 2, Φάρος Νέου Ψυχικού
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451,