Παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου (ξεχωριστές ομάδες) ανταλλάζουν εμπειρίες, απορίες, προβληματισμούς, συζητάνε μεταξύ τους και λαμβάνουν τη συμβουλευτική, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Οι κύκλοι είναι τρίμηνοι με εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις μέσω zoom.

Κόστος συμμετοχής 150 ευρώ

Γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας (καθώς είναι μια κρίσιμη ηλικία που στο μεγαλύτερο βαθμό διαμορφώνονται και παγιώνονται πρότυπα συμπεριφορές, πεποιθήσεις και αξίες) ανταλλάζουν εμπειρίες, απορίες, προβληματισμούς, συζητάνε μεταξύ τους και λαμβάνουν τη συμβουλευτική, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Οι κύκλοι είναι δίμηνοι με εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις μέσω zoom.

Κόστος συμμετοχής 100 ευρώ

Λεχώνες των πρώτων έξι μηνών ανταλλάζουν εμπειρίες, απορίες, προβληματισμούς, συζητάνε μεταξύ τους και λαμβάνουν τη συμβουλευτική, την καθοδήγηση και την υποστήριξη που χρειάζονται. Οι κύκλοι είναι δίμηνοι με εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις μέσω zoom

Κόστος συμμετοχής 100 ευρώ

Phone: 6938 895 467
Κόδρου 2, Φάρος Νέου Ψυχικού
Νέο Ψυχικό, Αθήνα, Ελλάδα, 15451,